การอบรมการใช้อาวุธปืน

1. อบรมการใช้อาวุธปืน มีทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีให้เลือกเรียน 3 หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรปืนพกสั้น  (Day & night shooting)
  • หลักสูตรปืนลูกซอง
  • หลักสูตร  IPSC

2. อบรมการเดินเรือเล็ก

Close Menu